67242674_2601041816607901_6475909435020541952_n11:30 — Msza świę­ta w koście­le pw. św. Ap. Pio­tra i Paw­ła w Kuro­wie
14:00 — Kier­masz pie­ro­gów , domo­wych ciast , swoj­skie­go jadła
14:00–17:00 — Bez­płat­ne atrak­cje dla dzie­ci
18:00–22:00 — Zaba­wa tanecz­na