Zajęcia dla głowy, serca i rąk

Zajęcia dla głowy, serca i rąk

Organizujemy: warsztaty edukacyjne, pokazy tradycyjnego rzemiosła, gry i zabawy plenerowe, imprezy środowiskowe.  
Latest entries
Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwaną też Kwietną święci się palmy. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierpca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzcina, ponadto dokła­dano wierz­bowe gałązki pokryte baziami, gałązki brzozy, bar­winka lub buksz­panu. Na koniec doda­wano kwiaty z kolo­ro­wej bibuły…
WARSZTATY pn. ,,TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE"

WARSZTATY pn. ,,TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE”

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół powiatu sierpeckiego i powiatu płockiego.  
Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Ogród przyjazny owadom”

Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Ogród przyjazny owadom”

Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Ogród przyjazny owadom” w ramach projektu „I ty możesz chronić pszczoły” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Regulamin konkursu fotograficznego "Ogród przyjazny owadom"

Regulamin konkursu fotograficznego „Ogród przyjazny owadom”

W rozwinięciu prezentujemy regulamin konkursu fotograficznego "Ogród przyjazny owadom"                
I Ty możesz chronić pszczoły!

I Ty możesz chronić pszczoły!

30 maja b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania”.