Kim jesteśmy i co robimy ?

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY  istnieje  od 28 czerwca 2011r. Powstało z potrzeby wprowadzenia zmian w środowisku wiejskim. Założycielami są mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi, działający wcześniej w Grupie Odnowy Wsi Nasze Ostrowy.

Głównym celem  naszego Stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem okolic Sierpca: realizujemy własny Program edukacji regionalnej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży, współorganizujemy warsztaty naukowe, pikniki edukacyjne  i  imprezy  integracyjne dla  lokalnego środowiska . Działania podejmowane  przez nas, przyczyniają się do  aktywizacji gospodarczej mieszkańców opartej na nowych formach pracy i wiedzy nieformalnej. W efekcie udało się nam zbudować  ofertę  turystyczną  opartą  na potencjale tkwiącym w ludziach, w przyrodzie, w zasobach historycznych i gospodarczych lokalnego środowiska.

W tym miejscu możesz  zapoznać się z naszym statutem:

Pobierz
 

 

W ramach Stowarzyszenia działają:

1. Edukatorzy realizujący "Program edukacji regionalnej i ekologicznej"                          

2. Grupa Odtwórstwa Historycznego   

                                                                                                                            

3. Klub Dobrych Gospodyń                   

Zarząd Stowarzyszenia

 

zarzad1

                       Anna Górczyńska                                                 Marianna Nagiewicz
                          prezes                                                                     wiceprezes       

 

         

zarzad2

                                Beata Morka                                                      Anna Kwiatkowska

                            skarbnik                                                             członek zarządu