Projekt będzie realizowany od 18.05.2020 r. do 30.11.2020 r.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby powyżej 55 roku życia – mieszkańcy powiatu sierpeckiego.
Śledźcie naszą stronę oraz naszego Facebooka, gdyż z pewnością będziemy Was informować w formie fotorelacji o jego przebiegu!