Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwaną też Kwietną święci się palmy. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierpca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzcina, ponadto dokła­dano wierz­bowe […]

I Ty możesz chronić pszczoły!

30 maja b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 […]

Tradycyjne palmy z okolic Sierpca

W Nie­dzielę Pal­mową zwaną też Kwietną święci się palmy. Pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem palm z oko­lic Sierpca (pół­nocne Mazow­sze) jest trzcina, ponadto dokła­dano wierz­bowe […]

Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RRLlTJZCMyk[/youtube] Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe: Sianko pod obrusem –  jak nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to  narodzenie Jezusa […]

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W OSTROWACH 13.09.2015

Turniej rozgrywany jest w ramach konkursu grantowego ,,Akademia projektów wolontariackich" realizowanego przez FLZP ,,Młodzi Razem", sfinansowanego ze środków Programu FIO […]