Poszukiwacze skarbów

W ramach programu ,,Na dobry początek”  realizujemy od  02 marca projekt ,,Poszukiwacze skarbów” – dofinansowany ze środków Fundacji BGK. Projekt kierowany […]

Zajęcia aerobic – ZAPRASZAMY!

Zapraszamy młodzież i dorosłych z Ostrów i okolicznych miejscowości na zajęcia aerobiku w każdy wtorek i piątek o godzinie 18.00

VI Festyn Rodzinny w Ostrowach

Zapraszamy na szósty już festyn rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy. Odbędzie się on tradycyjnie przy zapiecku […]

Z przeszłością w przyszłość

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza do udziału […]

Tradycje Bożego Narodzenia na Mazowszu

Członkowie naszego Stowarzyszenia, kultywują tradycje związane ze  świętami Bożego Narodzenia. Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne, szkolne i inne, aby razem z […]

Spotkanie z legendą Świętojańskiej Nocy

Wiosna, wiosna w koło… Zapraszamy do Ostrów! będziemy wspólnie szukać skarbów ukrytych w Uroczysku Kurowo. Poznamy magiczną moc ziół, będziemy z nich wić wianki […]

Wizyta Katarzyny Szatkowskiej

W grudniu ubiegłego roku Ostrowy odwiedziła Pani Katarzyna Szatkowska, osoba prowadząca, cieszący się dużą popularnością, blog kulinarny.

Projekt: “Liderzy z Ostrów”

Cel główny projektu: Poprawa warunków rozwoju edukacji w gminie Gozdowo, poprzez działania  szkoleniowe i doradcze wspierające lokalne inicjatywy edukacyjne.

Nasze Ostrowy

Nasza lokalna społeczność skupiona  w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy, proponuje szeroką ofertę zajęć W TERENIE, skierowaną do dzieci z […]