Ostrowy położone są 10 km od Sierpca oraz 30 km od Płocka, wieś leży w gminie Gozdowo. Nasza lokalizacja przedstawiona jest na mapie powyżej.