maj 2015 264W ramach programu ,,Na dobry początek”  realizujemy od  02 marca projekt ,,Poszukiwacze skarbów” – dofinansowany ze środków Fundacji BGK.

Projekt kierowany jest do 200 dzieci  w wieku 2-8 lat z przedszkoli i szkół gminy Gozdowo i gminy Mochowo.  

Cel projektu:
Zapewnienie dzieciom z przedszkoli i szkół gmin:  Gozdowo i Mochowo  pakietu zajęć poszerzających podstawowe działania prowadzone przez przedszkola i szkoły i stymulujące ich rozwój w różnych obszarach: językowym, matematycznym, przyrodniczym, ruchowym, muzycznym i plastycznym.