adCel główny projektu: Poprawa warunków rozwoju edukacji w gminie Gozdowo, poprzez działania 
szkoleniowe i doradcze wspierające lokalne inicjatywy edukacyjne.

Projekt: ,,LIDERZY Z OSTRÓW” realizowany od 02 lipca do 31 grudnia 2012r.

Cel główny projektu: Poprawa warunków rozwoju edukacji w gminie Gozdowo, poprzez działania szkoleniowe i doradcze wspierające lokalne inicjatywy edukacyjne.

Beneficjenci: 10-osobowa grupa mieszkańców Ostrów i okolicznych wsi, którzy są zainteresowani poszerzaniem bądź nabywaniem umiejętności niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych podejmowanych przez Stowarzyszenie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ,,Nasze Ostrowy” w partnerstwie z LGD ,,Sierpeckie Partnerstwo”

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Ostrowach.

Warsztaty aktywności twórczej

Szkolenie instruktorskie dla 10 osób z zakresu obsługi fabularnej gry terenowej, przygotowanie scenariusza i poprowadzenie gry, której treść odnosił się do zasobów historycznych okolicy. Gra kierowana jest do osób lubiących aktywny wypoczynek i edukację poprzez działanie i przeżywanie. W efekcie wzbogaciła się oferta edukacyjna Ostrów i wzmocniła się w środowisku rola szkoły jako centrum kulturowego.

Warsztaty informatyczne

Zajęcia zintegrowane z warsztatami aktywności twórczej. Uczestnicy zebrali informacje, przygotowali scenariusz gry, przydzielili role. Do zajęć wykorzystany został netbook (gromadzenie i opracowanie materiałów). Pod kierunkiem informatyka został opracowany materiał promujący lokalne środowisko, który został zamieszczony na stronie internetowej organizacji Facebook, You Tube

Warsztaty pedagogiczno-społeczne

Zajęcia warsztatowe dla 10 osób. Hasło przewodnie warsztatów: aktywizacja zawodowa jako kolejny, naturalny etap rozwoju osobistego i społecznego. Cele ogólne to: podniesienie poziomu poczucia sprawczości osobistej w kategoriach osobowościowych oraz opracowanie projektu własnej, dalszej kariery zawodowej i rozpoczęcie realizacji projektu.

Cele szczegółowe: – Rozpoznanie przez uczestników osobistych potrzeb ambicjonalnych, intelektualnych, materialnych i zawodowych, dostrzeżenie i docenienie własnych zasobów. – Nabycie przez nich podstawowych umiejętności niezbędnych przy organizowaniu swojej kariery zawodowej. – Nabycie umiejętności planowania, gospodarowania czasem, autoprezentacji, rozwiązywanie problemów, asertywności, autoprezentacji.

Warsztaty kulinarne

Zajęcia praktyczne zwiększające atrakcyjność oferty agroturystycznej, poprzez własnoręczne przygotowanie produktów, potraw i ich odpowiednie wyeksponowanie ( aranżacja miejsca sprzedaży) W czasie wykładów z zakresu zdrowego żywienia uczestnicy uzyskali wiedzę o sposobach wykorzystania produktów pochodzących z własnych gospodarstw. Przygotowane potrawy: schab w pierzynce, karkówka duszona z marchewką i cebulą, zupa bułgarska, skrzydełka faszerowane , surówki , ciasta, ciasteczka. Do zajęć wykorzystano zakupiony sprzęt AGD: kuchenkę gazową, robot kuchenny, frytkownicę, kuchenkę mikrofalową .

Warsztaty rękodzielnicze i wycieczki do MWM w Sierpcu

W zajęciach warsztatowych oprócz beneficjentów uczestniczyła grupa uczniów ze szkoły w Ostrowach, którzy pełnili rolę grupy ćwiczeń. 1) Zajęcia plecionkarstwa ze słomy, trawy, ziół oraz kolorowego papieru ( 25 h). Zostały zorganizowane dwa wyjazdy edukacyjne do skansenu w Sierpcu : – tradycyjne ozdoby choinkowe, – aranżacja zagród w duchu tradycji pn. Mazowsza. 2 ) Zajęcia garncarskie (25 h ) Uczestnicy wykonywali galanterię z gliny: biżuterię serwetniki , itp.)- pamiątki dla uczestników i gości

Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych (WYCIECZKA DO SIERAKOWA K. KOSZALINA)

Uczestnicy, którzy zakończyli szkolenie z min. 80% obecnością wezmą udział w 20-h szkoleniu w 3 wioskach tematycznych na Pomorzu, gdzie poznają ofertę edukacyjną przygotowaną przez te społeczności i osobiście przeprowadzą kilka działań na miejscu.