Kim jesteśmy i co robimy?

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY istnieje  od 28 czerwca 2011r. Powstało z potrzeby wprowadzenia zmian w środowisku wiejskim. Założycielami są mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi, działający wcześniej w Grupie Odnowy Wsi Nasze Ostrowy.

Głównym celem  naszego Stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem okolic Sierpca: realizujemy własny Program edukacji regionalnej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży, współorganizujemy warsztaty naukowe, pikniki edukacyjne  i  imprezy  integracyjne dla  lokalnego środowiska . Działania podejmowane  przez nas, przyczyniają się do  aktywizacji gospodarczej mieszkańców opartej na nowych formach pracy i wiedzy nieformalnej. W efekcie udało się nam zbudować  ofertę  turystyczną  opartą  na potencjale tkwiącym w ludziach, w przyrodzie, w zasobach historycznych i gospodarczych lokalnego środowiska.

W tym miejscu możesz  zapoznać się z naszym statutem: POBIERZ STATUT

 

W ramach Stowarzyszenia działają:

1. Edukatorzy realizujący “Program edukacji regionalnej i ekologicznej”
2. Grupa Odtwórstwa Historycznego
3. Klub Dobrych Gospodyń

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Górczyńska
Prezes Stowarzyszenia

Marianna Nagiewicz
Wiceprezes

Beata Morka
Skarbnik

Anna Kwiatkowska
Członek zarządu

Wioska Słowiańska Spółdzielnia Socjalna

Wioska Słowiańska Spółdzielnia Socjalna powstała w grudniu 2017 r. Założycielami są Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy i Gmina Gozdowo.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność edukacyjną organizując warsztaty edukacyjne i imprezy plenerowe dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych.