zdjecie1Poniżej prezentujemy pełny regulamin turnieju "dzikich drużyn" , który odbędzie się w niedzielę, 2 lipca, 2017 roku o godzinie 16:00 na boisku w Ostrowach.

Regulamin Turnieju „Dzikich Drużyn”

I. Miejsce i termin

Boisko szkolne w Ostrowach: 02.07.2017 r. / niedziela / godzina 17:00

II. Warunki uczestnictwa

 W  turnieju mogą brać udział osoby  urodzone w 2000 r. i młodsi.

Drużyna składa się  maksymalnie z 7 osób w tym minimum 1 dziewczynka.

III. Zgłoszenia do turnieju

Zgłoszenie od drużyny składa kapitan drużyny na profilu Facebook do osoby Mateusz Biegański w wiadomości prywatnej.

– Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

– Nazwę drużyny(nazwa polskojęzyczna)

– Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 7 osób w tym 1 dziewczynki) 

– Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w rozgrywkach turniejowych /dotyczy osób niepełnoletnich/.

– Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

–  Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

– Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.

– Drużyna , która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.

IV. System rozgrywek

Do turnieju zgłoszonych może zostać tylko 5 drużyn, mecze odbywają się systemem „każdy z każdym”, mecz trwa 2×7 minut, podczas trwania spotkania na boisku przez cały okres meczu musi znajdować się jedna dziewczynka.

V. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

1.Zespoły rywalizują w 7 osobowych składach (bramkarz i czterech zawodników w polu w tym jedna dziewczynka podczas trwania całego meczu ).

2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje (każda drużyna zgłasza kolor koszulek w jakich występuje podczas zgłoszenia drużyny).

4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik(turfy, halówki), dopuszczone są także korki (tylko i wyłącznie lanki).

5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.

6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.

e) losowanie

8. Kary dyscyplinarne :

a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu,

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju 

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.

11. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,  

12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 5 graczy (4 w polu +bramkarz)

14. W przypadku wybicia piłki poza teren boiska, drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia.

15. Czas trwania meczu : 2 x 7 min ( 3 min przerwa miedzy połowami) ,

 w fazie pucharowej gdy wynik meczu jest remisowy następuje seria rzutów karnych.

16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 3 metry.

17. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.

18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.

19. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona. 

20 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.

21. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

VI. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą

dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.

6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .

7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione oraz w trakcie trwania turnieju.

9. Za szkody powstałe odpowiada drużyna.

VII. Nagrody

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe medale. Każda drużyna otrzyma nagrodę rzeczową na ręce jej kapitana. Zostaną przyznane nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz oraz najlepsza zawodniczka turnieju.

                                                      UWAGA !!!

Na obiekcie w Ostrowach jest kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 

Organizatorzy Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.