w domu i zagrodzie

Miejsce: tradycyjne gospodarstwo ,,Wiklinowy Zakątek”

Tra­dy­cyjne gospo­dar­stwa zni­kają z naszego kra­jo­brazu. Wła­śnie dla­tego chcemy umoż­li­wić Wam odwie­dze­nie takiego praw­dzi­wego — tra­dy­cyj­nego gospo­dar­stwa, które nazwaliśmy Wiklinowym Zakątkiem. Będziecie mogli (w zależności od pory roku) wykonywać prace w ogrodzie warzywnym, w szklarni i w sadzie. Będziecie przygotowywać i smakować soki owocowe i warzywne. Będziecie mierzyć ważyć, segregować, przeliczać.  Poznacie dawne narzędzia rolnicze. Będziecie mogli zaprzyjaźnić się z  psami, kotami. Jeżeli będziecie mieli jeszcze siłę, pobawicie się w wiklinowym labiryncie i w domku na drzewie. Odbędziecie przejażdżkę wozem lub bryczką zaprzężoną w konie. Poznacie zasoby przyrodnicze i historyczne okolicy.  

[nggallery id=2]

Powrót do oferty.