assaaZapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu sierpeckiego, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza do udziału w bezpłatnych warsztatach  pt:   ,,Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”.

Operacja pt. Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ dofinansowana w ramach działania 413 ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 będzie realizowana w okresie od maja do lipca 2014r.

 

Pakiet edukacyjny ( dla jednej grupy) przygotowany w ramach projektu obejmuje:

·         5 godz. zajęć dla 30-osobowej grupy uczniów szkoły podstawowej,

w tym:

-warsztaty pt. Tradycje kulinarne północnego Mazowsza – pokaz wypieku chleba w piecu opalanym drewnem w Zapiecku ( wiata przy szkole w Ostrowach, zaaranżowana na izbę chłopską), wyrób kukiełek z ciasta chlebowego, wyrób masła,  degustacja chleba,

 

– spotkanie z rzemieślnikiem/ artystą ludowym, (do wyboru): plecionkarz, kowal, pszczelarz, bibułkarka, zielarka,

 

– grę fabularną pt. Zagubione skarby opartą na legendzie o powstaniu niektórych wsi mazowieckich,

 

– gry i zabawy plebejskie,  – gry i zabawy naszych przodków.

 

Przywitanie grupy następuje w Ostrowach, przy szkole podstawowej.

 

Terminy i szczegóły organizacji zajęć uzgadniane są indywidualnie.

Zgłoszenia grup do 20 maja.

Kontakt: Anna Górczyńska 509 738 807

·         Poza projektem istnieje możliwość przygotowania śniadania z produktów pochodzących z okolicznych gospodarstw i/lub ogniska z kiełbaskami.

·        Uczestnicy będą mieli okazję zakupu rękodzieła i innych produktów wytworzonych przez lokalnych twórców.

Więcej informacji:  fb. Nasze Ostrowy

                                                                  

                                                                        Kierownik projektu

                                                                        Anna Górczyńska